ஞ۩♣Powiedz”Dzień Dobryஞ۩♣

Posted by kopciuszek on 30/05/2014 in Dla Ciebie |

Powiedz”Dzień Dobry” wszystkim stworzeniom, niech wszystkie drzewa się zazielenią, niech wszystkie kwiaty zakwitną obficie i niech to wszystko stanie się o świcie, niech piękne serce zerwie się do lotu, a dzień przeminie Ci bez kłopotów miłego Weekendu życzę Tobie.

 

ஞ۩SŁONECZNEGO WEEKENDU TOBIE ŻYCZĘ. ஞ۩♣

3e607f713b172e343535232pe4

Copyright © 2014-2019 Witam i pozdrawiam All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.8.1 theme from BuyNowShop.com.