Dobranoc

Posted by kopciuszek on 30/05/2014 in Dobranoc |


Na szlaku tęczy…

Uwiel­biam, gdy piszesz do mnie wier­szem
zdo­bisz li­ter­ki ka­myka­mi ma­giczne­go wnętrza
opo­wiadasz o pięknie i o tym, co miłość niesie
a ja chłonę cię głębo­ko, aż do sa­mego ser­ca…

Gdy czy­tam cię w błogim, ra­dos­nym sku­pieniu
nie ważne są prob­le­my i deszczo­we po­gody
to wszys­tko to nic, gdyż w twoim nat­chnieniu
od­najduję słońce i ma­gię aniel­skiej uro­dy…

Pisz miła poet­ko i nie py­taj mnie o nic
pro­wadź li­ter­ki szla­kiem ko­loro­wej tęczy
a ja, ja­ko twój naj­wier­niej­szy czy­tel­nik
gdy skończysz…do­piszę ci swo­je ser­ce…✿

foto_1ad336e1b9a9153cf95b96128f0c9c2a_org

 Spokojnego snu
Wyciszonych myśli
Niech w blasku gwiazd
coś pięknego Ci się przyśni….
Dobranoc!

Copyright © 2014-2018 Witam i pozdrawiam All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.8.1 theme from BuyNowShop.com.